Välkommen till Rubens Maskin AB

Rubens Maskin AB är ett entreprenadföretag som är verksam inom ballastindustrin. Företaget utför entreprenadkrossning och driver egna bergtäkter.

Företaget startades 1982 av Ruben Hammarström, som driver rörelsen sedan starten.

Ruben är verksam inom anläggnings och täktverksamheten sedan han slutade skolan och började arbeta i faderns företag ” Hammarströms ” .
Det gjorde han fram till då han startade företaget Rubens Maskin.
Ruben har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i branschen och har därmed mer än 50 års erfarenhet.

Rubens Maskin AB har en organisation som är beredd att möta ökade beställarkrav när det gäller rätt kvalitet, hög effektivitet och god service.

Våra beställare köper funktionskvalitet och har därför rätt att förvänta sig att vi är drivande när det gäller utvecklingsarbetet inom ballastverksamheten. Dessa förväntningar kan vi bland annat möta genom systematiskt och målmedvetet arbeta för att nå önskad kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Detta förutsätter att vi har ett klart uttalat kvalitetsansvar i vår organisation samt effektiva arbetsprocesser, rutiner och metoder i varje del av vår verksamhet, d v s ett väl fungerande kvalitetssystem.

Kommentarer inaktiverade.